Locina Film & VideoTeam

Wie zijn wij

Video Amateurs,

Je kent ze wel die mannen en vrouwen die we op elke toeristische trekpleister met een camcorder zien zeulen. Nogal wat mensen hopen die beelden nooit te moeten zien. Bij de meerderheid van deze amateurs kan men niet van een productie spreken.

Een enkeling sluit zich aan bij een videoclub en ‘leert’ filmen. Hij leert dat een videoproductie bestaat uit ‘sequenties’ of onderwerpen en dat die onderwerpen samen een verhaal aan de kijker moeten vertellen. Hij leert ook dat een sequentie uit 'shots' of individuele opnames bestaat. In een videoclub leert hij, als het ware, dichten met beelden. Maar dat is niet alles. In publiciteit wordt het nog al eens afgeschilderd alsof de eigenaar van een camcorder een Steven Spielberg wordt zodra het filmen start. Maar niets is minder waar. Met een camcorder moet men leren werken en dat wordt in een videoclub aangeleerd.

Een videoproductie ontstaat uit een idee. Een verhaal dat je als cineast aan een toeschouwer wil vertellen. Dit verhaal kan een reisverhaal zijn, maar het kan ook heel wat anders zijn. Voor het verhaal in beeld te kunnen brengen worden de nodige opnames gemaakt. De opnames gebeuren volgens bepaalde regels en wetmatigheden die er voor zorgen dat de toeschouwer ze ‘mooi’ vindt. Er wordt voor gezorgd dat er voldoende details, ‘close-ups’, worden opgenomen. Zeker drie tot vier maal zoveel dan algemene beelden of ‘long shots’. Er wordt voor gezorgd dat de opnames zo stabiel mogelijk zijn en niet constant bewegen. Camerabewegingen gebeuren doordacht en zorgzaam. De verschillende opnames worden later op een verantwoorde manier na elkaar ‘gemonteerd’. Sommige opnames zullen niet gebruikt worden omdat ze niet echt ‘goed’ zijn. Andere zullen ingekort worden zodat de uiteindelijke montage vlot verloopt. De ene opname moet passen bij de volgende en het verhaal moet duidelijk en natuurlijk overkomen. De gemonteerde beelden worden dan nog van passende muziek en commentaar voorzien. Al deze aspecten worden aangeleerd en besproken in een videoclub met als eindresultaat een videoproductie die door iedereen gezien mag worden. De camerabezitter zal geen 3 uren vervelend beeldmateriaal tonen, maar 15 minuten boeiende beelden gebald in een krachtig verhaal.

Het maken van een videoverhaal is boeiend en creatief. Bij alles moet de nodige fantasie aan de dag worden gelegd om de kijker aangenaam te verrassen. De camcorder wordt plots zoals een muziekinstrument waarop een boeiend beeldverhaal gecomponeerd wordt.

Videoamateur als hobby is een gans jaar creatief bezig zijn om anderen te verrassen!

Veel plezier met uw camcorder!