MEDEDELINGEN

NEW    september – oktober 2017


De vakantie is weer voorbij en op maandag 11 september starten wij opnieuw met volle moed aan een nieuw seizoen. Zoals vorig jaar komen wij maar om de 14 dagen samen. Mogen wij er op aandringen de vergaderingen zoveel mogelijk bij te wonen teneinde de werking van onze filmclub zo goed mogelijk te bestendigen.

 

­___________________________________________________________________________________________________________________________


Overleden Frans Goffart 1930 – 2017
Rouwbrief

 


                                                                                 _______________________________________________

De organisatie van Amateurama is vlot verlopen en onze tentoonstelling telde een aantal merkwaardige oude camera’s,

montage- en projectietoestellen. Ook de oudste filmproducties van Locina mochten gezien worden. Het publiek was zeer geïnteresseerd en vol lof over onze prestaties! mei – juni 2017

___________________________________________________________________________________________________________________________

Stilaan maar zeker stevenen wij naar de lente toe! Tijd om aan voorjaarsbloemetjes te denken en mogelijkheid om mooie en kleurrijke beelden te filmen. Maak er een leuk filmpje van maart – april 2017
___________________________________________________________________________________________________________________________

Locina wenst u en uw familie voor 2017 een heel gelukkig jaar, een goede gezondheid en nog veel filmgenot !     januari – februari 2017
___________________________________________________________________________________________________________________________

Het jaar loopt weer stilaan op haar einde en november wordt voor ons nog redelijk druk. Zo gaan wij op bezoek bij de filmclub van Dilbeek en krijgen wij tegenbezoek van filmclub SWD. november – december 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________

De vakantie is weer voorbij en op maandag 12 september starten wij opnieuw met volle moed aan een nieuw seizoen. In tegenstelling met vorig jaar komen wij nu maar om de veertien dagen samen. Het ligt in onze bedoeling dit jaar nog een “eerbetoon” in te richten ter nagedachtenis van André Van de Putte, de man waarmede wij enkele films hebben gerealiseerd. Meer hierover in onze eerstvolgende samenkomst. september – oktober 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________

Vanaf heden zullen onze activiteiten maar om de veertien dagen doorgaan en niet meer wekelijks. Locina was nog de enige filmclub die wekelijks  samen kwam. Het werd inderdaad te moeilijk om telkens een ehoorlijk programma samen te stellen. Gelieve dus rekening te willen houden met deze nieuwe regeling en mogen wij erop aandringen zoveel en regelmatig mogelijk aanwezig te willen zijn mei - juni 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________

Onze clubkampioen 2016 is gekend: Carl Goossens, met zijn film “ Ongerept” over een safari in Kenia met 76,0 % . Van de 10 deelnemers mogen er 7 deelnemen aan de Bracinawedstrijd omdat zij 70 en meer ten honderd hadden ! Dit mogen wij als een bevredigende uitslag beschouwen. Aan het werk nu voor een volgende reeks filmen voor het jaar 2017. april 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hiermede beginnen wij reeds aan de lentemaand en als het weer meevalt tijd om er opnieuw op uit te trekken en kleurrijke filmische hoekjes op te zoeken. Op maandag 21 maart richten wij onze  aarlijkse Clubwedstrijd in. Wie wordt dit jaar onze kampioen ??? maart 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________

Opgelet deze maand zullen er op twee maandagen geen activiteiten zijn: zie onze activiteitenkalender!!! Wij komen dus samen om de veertien dagen. Wij vragen u indien mogelijk een film klaar te maken tegen maandag 29 februari die dan besproken wordt voor mogelijke deelname aan de clubwedstrijd. februari 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________

2016… Wat mogen wij als filmclub van dit nieuwe jaar verwachten ? Gezien de  gemiddelde hoge leeftijd van onze leden hopen wij natuurlijk in de eerste plaats op een verjonging in ons ledenbestand ! Alhoewel  dit niet gemakkelijk zal zijn om jongere elementen te kunnen overtuigen de moderne iPhones of Smartphones om te wisselen tegen een echte filmcamera blijven wij niettemin verder werken met ons ietwat verouderde materiaal, dat toch nog zeer behoorlijke films kan opleveren. januari 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________

Op maandag 7 december ontvangen wij onze filmvrienden uit Vilvoorde die er zeker zullen voor zorgen om ons een aangename avond te bezorgen. Een avond om niet te missen!!! En zo zit er weer een jaartje op en mogen wij stellen dat het een redelijk productief jaar is geweest. Hopelijk kunnen wij ons ledenaantal in 2016 handhaven en worden er weer een aantal nieuwe films voortgebracht  Wij wensen jullie alvast prettige eindejaarsfeesten !!!
december 2015

___________________________________________________________________________________________________________________________

Op zaterdag 28 november nodigen wij iedereen uit op ons jaarlijks LOCINA FESTIVAL. Vrienden en familieleden zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.

De toegang is zoals altijd gratis.  november 2015
___________________________________________________________________________________________________________________________

In het kader van de uitwisselingen tussen de aangesloten clubs bij Bracina zullen wij op woensdag 25 november op bezoek gaan bij de Videoclub Vilvoorde en op 7 december komen zij op tegenbezoek bij ons. oktober 2015

___________________________________________________________________________________________________________________________

Op maandag 14 september starten wij met een nieuw filmseizoen! Wij verwachten dan ook al onze leden terug te mogen begroeten. Buiten de gewone reisfilmen zijn wij zinnens ons meer toe te leggen op het maken van speelfilmpjes. Suggesties hieromtrent zijn altijd welkom. september 2015
___________________________________________________________________________________________________________________________

Zoals vorig jaar komen wij gedurende de vakantiemaanden juli en augustus maar om de veertien dagen samen en starten wij ons nieuw filmseizoen op maandag 14 september. Locina wenst u een zonnige vakantie en hoopt u in september gezond en wel terug te zien met een hoop prachtige vakantiebeelden. Juli 2015

___________________________________________________________________________________________________________________________

Het filmseizoen 2014/15 is weer bijna voorbij en zo eindigen wij met een drukke maand juni. Wat betreft het aantal nieuwe producties die dit seizoen werden voortgebracht mogen wij wel tevreden zijn. Alhoewel de beoordelingen  van bepaalde juryleden niet overeenstemden met onze verwachtingen, blijven wij toch in onze mogelijkheden geloven en zullen wij naar onze eigen mening verder goed blijven presteren !!! Juni 2015

___________________________________________________________________________________________________________________________

Het ligt in onze bedoeling een nieuwe clubfilm te maken, waaraan zo veel mogelijk leden kunnen aan meewerken. Op de bestuursvergadering werd al een onderwerp naar voor gebracht, namelijk de musea van Leuven. Onze opnames over het museum van de universitaire ziekenhuizen kunnen daar al in verwerkt worden. Verder zijn wij in onderhandeling met de stad Leuven om toelating te krijgen in het museum M te mogen filmen. Indien iemand andere voorstellen moest aanbrengen willen wij dat graag bespreken! Mei 2015

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ingevolge de Paasvakantie zullen wij onze activiteiten pas op maandag 20 april hervatten. Hopelijk hebben jullie gedurende deze vakantie de kans gezien om nieuwe beelden te schieten, lentebloemen, bomen in bloei, werk in de tuin enz. Wij verlenen deze maand onze medewerking aan “Amateurama Leuven” en wel op vrijdag 24 april met een filmvertoning in onze zaal. Iedereen is daar welkom ! April 2015

___________________________________________________________________________________________________________________________

Eerst en vooral proficiat aan Ria Vanlaer, die met haar film “De kruidtuin van Leuven” de eerste plaats veroverde op onze clubwedstrijd 2015. De tweekoppige jury bleek dit jaar nog al gierig om te springen met het toekennen van de punten vermits maar drie filmen boven de 70 geraakten. Niet te verwonderen dat sommige van onze leden zeer ontgoocheld waren met hun behaalde resultaat, vooral na de geleverde inspanningen die zij zich getroost hadden bij het samenstellen van hun film. Laten wij ons daardoor niet ontmoedigen en verder blijven werken aan wat wij zelf denken wat voor ons het beste blijkt te zijn !!!  Maart 2015

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Deze maand zijn wij weer toe aan onze jaarlijkse Clubwedstrijd, benieuwd wie er dit jaar clubkampioen wordt! Er zijn al een zestal filmen ingeschreven wij hopen dat er toch nog

een aantal deelnemers bijkomen. Er blijft nog tijd tot maandag 23 februari voor inschrijving en bespreking van de kandidaturen  Februari 2015

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ons filmfestival werd dit jaar een succes ingevolge het groter aantal aanwezige personen dan vorig jaar. We hoorden menige positieve reacties op de kwaliteit van de vertoonde filmen. Lou Boghe behaalde “de prijs van de kijker” met zijn film “Cap Frehel”. En zo loopt 2014 stilaan naar het nieuwe jaar 2015 waar wij onze activiteiten zullen starten op maandag 5 januari !!!

Locina wenst iedereen een fijne Kerstmis en een gelukkig beloftevol Nieuwjaar

___________________________________________________________________________________________________________________________

0p zaterdag 22 november organiseren wij weer ons jaarlijks Locina Filmfestival, tijd dus om aan het publiek onze producties van afgelopen jaar te laten bewonderen. De zelfde dag gaat in ons lokaal vanaf  9 u. de vormingscursus van Bracina door over: geluid bij de film. Deze cursus loopt tot ongeveer 17 u. Deze maand komt de filmclub van Keerbergen bij ons op bezoek en wel op maandag 10 november, een gelegenheid om ook eens kennis te maken met het werk van andere filmers.  November 2014

___________________________________________________________________________________________________________________________

Op maandag 15 september starten wij met het filmseizoen 2014-2015. Laten wij hopen op een succesvolle start en evenveel nieuwe producties als vorig seizoen.  In onze vorige nieuwsbrief hadden wij vermeld dat het nieuwe seizoen zou beginnen op maandag 8 september! Dit berust op een vergissing: op deze datum is het namelijk maandag van Leuven kermis en hebben wij dus geen activiteiten. Allen dus op post op maandag 15 september om 20 uur!!!  Sept 2014

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

Zo staan wij weer  voor de grote vakantie. Sommigen onder u trekken heel waarschijnlijk naar het buitenland terwijl anderen gezellig thuis blijven of een paar dagen gaan doorbrengen aan zee of in de Ardennen. Gelegenheid genoeg om de camera te gebruiken. Zoals afgesproken komen diegenen die het wensen ’s maandags om de 14 dagen samen in ons lokaal : zie agenda. Locina wenst u en uw familie een prettig en zonnig verlof!     Juli 2014

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

Na ons filmbezoek aan het ziekenhuismuseum gaan we nu op bezoek bij de Leuvense Kruidtuinen dit op maandag 2 juni om 19 u. Het gaat hier om de oudste botanische tuin van België die opgericht werd door de universiteit van Leuven in 1738. Wie prachtige beelden wilt schieten moet zeker deelnemen .Wij komen samen aan de ingangpoort op de Kapucijnenvoer recht tegenover de Minderbroederstraat. Op maandag 16 juni gaan wij dan met de opgenomen beelden montageoefeningen doen op onze wekelijkse bijeenkomst. Bij eventueel regenweer komen wij gewoon samen in ons lokaal om 20 u !     Juni 2014

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zoals u wellicht al vernomen zult hebben is er een hele discussie ontstaan tussen Locina en Bracina in verband met het grote aantal films die wij binnen gegeven hebben voor de Bracinawedstrijd. Strikt genomen hebben wij dat volle recht vermits nergens in het reglement vermeld staat dat men 70% moet gekregen hebben van de jury bij de beoordeling op de clubwedstrijd! Vraag is natuurlijk of wij ons moeten houden aan die 70%-norm die feitelijk maar een mondelinge overeenkomst betreft. Hierover zal heel waarschijnlijk nog een hartig woordje gesproken worden op de volgende Bracinavergaderingen. Een punt dat zeker moet besproken worden op die vergaderingen is het gebrek aan gefundeerde commentaar die door de jury gegeven wordt bij de beoordeling van de films. Hopelijk krijgt heel deze discussie een positief staartje !!!    Mei 2014

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Onze Locinawedstrijd was een succes gezien niet minder dan 17 films op het programma stonden. Uiteindelijk behaalden 8 films meer dan 70% van de punten en mogen dus deelnemen aan de Bracinawedstrijd. De laureaat was Georges Jochmans met zijn film “Geen hard labeur meer” met 74,67%, gevolgd door Carl Goossens met “De man en zijn eiland” die 74,33% behaalde. De clubfilm “Het zwarte gat” volgde met 71%. Isidoor Breesch met “Lekker eten”, Eduard De Roover met “Rando quad” en Georges Jochmans met  “De Uilenman” hadden elk 70,67%. De zevende plaats kwam toe aan Georges Jochmans met “Pik en pikhaak”. Ria Van Laer behaalde met “Het Hageland” juist 70%.     April 2014

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ons bezoek aan het HistarUZ Museum was een schot in de roos. Wij waren met 10 deelnemers waarvan acht leden naar hartelust konden filmen onder de kundige begeleiding van de heer Gerard Mangelschots. Uit deze hoeveelheid beelden moeten wij zeker een prachtige film kunnen produceren. Deze maand staan wij ook voor onze jaarlijkse clubwedstrijd en wel op maandag 31 maart. Benieuwd wie daar als laureaat zal uitkomen !     Maart 2014

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Binnenkort brengen wij een bezoek aan het “HistarUZ Museum” van het UZ Leuven. In dit museum maken wij kennis met de sporen uit het verleden van de gezondheidszorg in Leuven. Wij krijgen tevens de gelegenheid om onder begeleiding van een gids filmopnames te maken over een waardevolle collectie  historische toestellen en instrumenten in hun oorspronkelijke omgeving. Werkelijk een unieke gelegenheid !!! Datum, uur en plaats van samenkomst zullen u tijdig medegedeeld worden.      25-01-2014

_______________________________________________________________________________________________________________________________

We hopen in 2014 enkele nieuwe leden te mogen verwelkomen en van onze leden verwachten we opnieuw prachtige producties.
Laten wij ons vooral niet afschrikken door al de nieuwe tendensen die zich aanmelden in de huidige video- en filmwereld en ons vooral toeleggen op onze eigen mogelijkheden, wij zijn tenslotte maar liefhebbers die voor hun plezier filmen!!! 16-12-2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Wij naderen stilaan het einde van het jaar 2013, een jaar dat voor Locina redelijk productief verlopen is alhoewel het vrij moeilijk blijkt te zijn om nieuwe leden te kunnen aanwerven. Jongeren blijken allerminst geïnteresseerd, zij houden het tegenwoordig meestal bij GSM, iPhone of iPad waarmee zij ook beelden kunnen produceren .Filmcameras komen er minder en minder aan te pas! Blijft ons ouderen dus geen andere keuze over dan verder te proberen de edele kunst van het filmen verder te beoefenen. Niettemin hopen wij in het nieuwe jaar 2014 toch mogelijke nieuwkomers te mogen verwelkomen!!! Locina wenst u en uw familie nu al prettige eindejaarsfeesten en misschien waagt één van jullie zich hierbij aan een filmpje hierover…. 25-11-2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________

In de maand november zullen wij het in onze club bijzonder druk hebben met enkele bijzondere activiteiten. Eerst krijgen wij het bezoek van filmclub Skoop, die ons komt vergasten op enkele van hun recente producties. Vervolgens is het op 16 november aan ons de beurt om onze producties van het jaar voor te stellen op het “Locina Filmfestival 2013”. Op 18 november ontvangen wij Jelle Robbeets die ons zal komen onderhouden over de productie van reclamespots in België. Wij hopen stellig op uw aanwezigheid te mogen rekenen! 29-10-2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________

30-9-2013 Overlijden van Clement Breeur

Hij was een van de oudste leden en lid van Locina van bij de beginjaren van de club, ook een gedreven filmer. De laatste tijd ging de gezondheid van Clement achteruit tot hij op 26 september de strijd tegen het onvermijdelijke heeft moeten opgeven. Locina biedt de familie haar oprechte gevoelens van innige deelneming aan. Rouwbrief

_________________________________________________________________________________________________________________________________

De verlofperiode zit er weeral op en met goede moed zetten wij het werkseizoen 2013-2014 in. Onze wekelijkse bijeenkomsten hervatten wij op maandag 9 september. Gelieve er tevens rekening te willen met houden dat wij op zaterdag 26 oktober de vorming van Bracina in ons lokaal organiseren. Verder verwachten wij natuurlijk van onze leden nieuwe filmontwerpen. 01-09-2013

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zoals afgesproken zullen wij gedurende de maanden juli en augustus om de veertien dagen samenkomen. Op maandag 8 juli worden de afspraken gemaakt voor de opname van de “De Leuvense pompen” met ondermeer wie wat gaat doen (beeldopname, geluidsopname). Natuurlijk is iedereen welkom en mag ieder zijn camera meebrengen. Wij gaan ook nog filmen in de pompinstallatie van het Kadol te Heverlee, maar die datum ligt nog niet vast. Locina wenst u en uw familie een aangename vakantie en vooral meer zon dan we tot hiertoe hebben  gehad. 26-6-2013
__________________________________________________________________________________________________________________________________


Ons werkingsseizoen 2012-2013 loopt stilaan naar het einde. Wij mogen gerust stellen dat wij dit seizoen zeer productief beëindigd hebben. Zoals vorig jaar zetten wij onze activiteiten gedurende de maanden juli en augustus verder maar dan maar om de veertien dagen, ttz. 8 en 22 juli – 12 en 26 augustus. In september starten wij het nieuw seizoen 2013-2014  opnieuw wekelijks en wel op maandag 9 september. Wie vernieuwende ideeën voor de wekelijkse activiteiten naar voren wil brengen, gelieve die aan het bestuur kenbaar te maken, zodat wij die in onze planning kunnen toepassen. 28-5-2013

__________________________________________________________________________________________________________________________________

“ In mei leggen alle vogels een ei “ zegt het spreekwoord ! En als wij dat nu eens zouden toepassen in onze filmclub, natuurlijk met geen ei maar : “ In mei maken alle leden van Locina een filmpje” ! Een kort en bondig filmpje over de veranderingen die wij in de natuur zien gebeuren. Kleuren en geluiden genoeg en we moeten er niet voor naar het buitenland!!! In juni kunnen wij daar dan een avond met vullen. Wie doet er mee ??? 24-4-2013

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Over onze nieuwjaarsreceptie was iedereen tevreden. Het buffet bood voor ieder een gevarieerde keuze aan koude en warme hapjes. Misschien vielen de warme hapjes iets minder in de smaak, maar over het algemeen viel dat wel mee. En zo draait het jaar 2013 weer op volle toeren en worden nieuwe producties reeds volop samengesteld en besproken. In de loop van de maand maart plannen wij een cursus waarop ook niet-leden welkomzijn en misschien houden wij daaraan enkele nieuwe leden over! Die cursus zal handelen over de beginselen van het gebruik van een camera. 2-2-2013

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Het bestuur van Locina wenst al haar leden en hun familie voor het nieuwe jaar het allerbeste,  veel geluk en vooral een goede gezondheid. Natuurlijk ook veel inspiratie bij het maken van nieuwe filmproducties. Wat dit betreft willen wij er uw aandacht op vestigen dat onze Locina Wedstrijd 2013 zal doorgaan op maandag 18 februari. Er blijft dus niet zoveel tijd meer over !!!

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Uit de activiteiten van de maand oktober onthouden wij vooral het gesprek met Jelle Robbeets over hoe het er aan toe gaat bij de professionele aanpak van de productie van een film. Zeer interessant was ook het filmforum-gesprek met enerzijds de professionele cineast Michael Palmaers over zijn film “Nuru” en anderzijds de amateur cineasten Hubert De Wulf en André Lemahieu over hun film “Een kunstenaar van het volk”. Het voorziene bezoek van de Koninklijke Videoclub Brussel werd vrij laattijdig afgebeld. Een latere datum werd reeds afgesproken.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

De dag van de jonge Filmmaker - 2 november 2012 Brugge

Een must voor elke amateur- en semi-professionele filmmaker, filmstudent of filmliefhebber!
De eerste editie staat volledig in het teken staat van de amateur-en semi-professionele filmmaker met een reeks lezingen en workshops over het filmmaken. Het wordt een dag waar je volop kennis, ervaringen en ideeën zal kunnen uitwisselen. Inschrijven verplicht! (inschrijven : deadline 20 oktober 2012). Deze eerste editie zet volgende thema’s in de schijnwerpers: SCENARIOSCHRIJVEN, FILMPRODUCTIE, STORYBOARDS ONTWERPEN en DIGITAL STORYTELLING. Lees meer ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTAIRE PROJECT  

Dit voorjaar 2012 start het Centrum voor Beeldexpressie met het filmproject “L'Union fait la Force” In dit docuproject richten Vlaamse en Waalse amateur-cineasten hun camera naar 'de andere kant van de taalgrens' voor een bijzondere documentaire over DE BELG. Drie experts uit de filmwereld (Hans Dessers, Jan Dellaert en Steven Vanhyfte) leren de deelnemers alles over regie, camera en montage. In 11 workshops wordt een losse brainstorm een heuse afgewerkte film. Het aantal plaatsen is beperkt.  Lees meer … 4-3-2012
___________________________________________________________________________________________________________________________________


SABAM  Wijzigingen van de betaling van uitvoeringsrechten

Zoals u weet heeft het CVB een overeenkomst met Sabam ivm de auteurs- en reproductierechten. Het CVB betaalt deze rechten aan Sabam voor alle aangesloten leden die library-muziek gebruiken en het CVB een cue-sheet bezorgen. Het gaat hier dus over de muziek die je op je film zet.

Maar er zijn ook nog uitvoeringsrechten verschuldigd ( dat zijn de rechten die men moet betalen omdat je publiek die muziek kan horen ) en die rechten zijn NIET vervat in de overeenkomst van CVB met Sabam. Om in orde te zijn met die uitvoeringsrechten moesten de organisatoren van clubsalons, projecties, festivals, … vroeger hun manifestatie melden aan de lokale agent van Sabam, en die plakte er een bedrag op. Die lokale agentschappen zijn nu echter afgeschaft.

Sinds begin dit jaar moeten die uitvoeringsrechten rechtstreeks met SABAM in Brussel geregeld worden via een formulier op hun website. Je moet online aangifte doen van je evenement, uiterlijk 14 dagen op voorhand, en je moet hen ook een lijst bezorgen van de muziek die gebruikt wordt, dat gaat voorlopig nog niet via hun website en daarom moet je die lijst voorlopig mailen naar frontoffice@sabam.be. Vermeld duidelijk overal waar je kan dat je librarymuziek gebruikt ! Je krijgt daarna rechtstreeks van Sabam een factuur. 3-11-2011

____________________________________________________________________________________________________________________________________